تیتراول؛ رای نمی دیم، شعار معترضان در تهران و ده ها شهر ایران/ ناامیدی تیم بایدن از مذاکرات هسته‌ای

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *