ഉമ്മൻചാണ്ടി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ സമിതി കൺവീനർ ; ചെന്നിത്തലയുടെ പ്രധാന്യം കുറയില്ലെന്ന് കെ.മുരളീധരൻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *