มหัศจรรย์! ปลาตะพากว่ายทวนน้ำ วางไข่นับแสนตัว ณ น้ำตกทีลอซู

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *